O nás


Sme občianske združenie pod názvom D&F Team Bojná, ktoré prevádzkuje cykloklub. D&F znamená DOWNHILL a FREERIDE, ktorého sú naši členovia vyznávačmi. Sme nepolitická a dobrovoľná organizácia s právnou subjektivitou. Naším hlavným cieľom je podporovať a rozvíjať športovú činnosť, najmä cyklistiku, z ktorej uprednostňujeme vyššie spomenuté štýly. Združenie prevádzkuje svojpomocne vytvorené trate určené pre voľnú jazdu na bicykli dole svahom alebo jazdu na umelo vytvorených skokoch. Členovia cykloklubu sa aktívne zúčastňujú verejných súťažných podujatí.

Cykloklub spolupracuje s ďalšími organizáciami, klubmi a združeniami príbuzného zamerania na Slovensku aj v zahraničí. Naša činnosť je financovaná z príspevkov členov, dobrovoľných príspevkov, darov, dotácii alebo príspevkov na reklamu. Náš cykloklub bude vďačný za akúkoľvek formu materiálnej alebo finančnej podpory v ľubovoľnej výške.

Číslo účtu: 31 22 41 47 58 / 0200

Stanovy cykloklubu nájdete tu.