Sezóny

Náš team oficiálne funguje od roku 2013 a v tejto zložke si môžete prezrieť jednotlivé akcie a  podujatia, na ktorých sme sa ako team zúčastnili.